Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία».

Το Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία».

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στη «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία».

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο 2022 και περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ, τα οποία αντιστοιχούν σε 120 μονάδες ECTS.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Βιολογικού, Χημικού, Ιατρικών Εργαστηρίων και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας), εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, από 18/04/2022 έως και 15/07/2022.

  • Δειτε την προκηρυξη

  • Υποβαλετε την αιτηση σας

  • Εντυπο Παραπονων